Cannabis

Formålet med denne nettsiden er å dele informasjon, IKKE å oppfordre til rusbruk. Med det sagt så blir millioner av mennesker undertrykt og nektet helbredelse på grunn av økonomiske krefter som styrer verden med egoistiske intensjoner. Stadig flere innser og aksepterer sannheten om at vi har blitt lurt trill rundt i over 50 år. Det er uetisk å omgjøre voksne mennesker til kriminelle kun fordi de putter planter i sin egen kropp. Staten er den virkelig kriminelle fordi den ukritisk ødelegger livene til uskyldige mennesker. En slik diskriminering og mishandling av en minoritet i samfunnet er ikke forsvarlig, selv om du kanskje synes det nå og kan argumentere for det. Statens oppførsel strider mot menneskerettighetene og religionsfriheten. Likevel har myndighetene i nesten alle land opprettholdt denne politikken i så lang tid uten at noen står ansvarlig. Vi har blitt systematisk løyet til, men vi trenger ikke lenger å akseptere denne trakasseringen. Vi lever i en ny tid der informasjon kan deles fritt.

Det er interessant at internasjonale myndigheter har manipulert og mishandlet millioner av mennesker år etter år, og at man i Norge blir kriminell av å helbrede seg selv med naturens krefter. Det er svært kritikkverdig at staten kriminaliserer menneskers helbredelse på denne måten når det er lov å skade sin egen kropp. 


Fokuset her skal ligge på de merkverdige egenskapene til disse ulovlige cannabis-plantene. Deres medisinske potensiale har blitt undertrykt og ignorert. Det finnes ikke et medikament som kan erstatte cannabis. I tillegg til å ha en lang liste medisinske egenskaper så er ikke planten giftig for menneskekroppen. Vennligst aksepter sannheten. Det er nok forskning som understøtter disse påstandene. Ja, det finnes bivirkninger ved cannabisrus, som ved all rus, men man kan ikke dø av cannabis og man kan hente ut det medisinske potensialet uten at man får ruseffekt. 

Her kan du lære om hvilke egenskaper cannabis-plantene har for mennesker. 

 


Som alt annet på VingerOgHjul.no, er denne siden under utvikling.

Kurzgesagt – In A Nutshell

Leter du etter meningen med livet?

Opplever du eksistensiell angst? Føler du deg liten i universet? Se denne:


Menneskenes opprinnelse

Mennesker har vært her en stund. Når vi tenker på historie så ser vi for oss gamle sivilisasjoner, pyramider og sånt, men det er bare en liten del av historien. Hva skjedde før det? 


Velkommen til år 12017 i menneskenes tidsperiode. Videoen under forklarer hvorfor vi kan og burde tilføye ti tusen år til kalenderen vår.


The Rise Of The New Machine

Video og forklaring


Anbefalte videoer