Nettsider om utenomjordisk liv

⬅︎ TILBAKE

WWW


Norske nettsider

Dokumentarer om utenomjordisk liv, UFOer og kornsirkler

⬅︎ TILBAKE

Dokumentarer

Unacknowledged (Netflix)

Eksperter som hever å ha førstehåndskunnskap forteller om opplevelsene sine med romvesen og UFO-er.


Citizens Hearing on Disclosure (YouTube)

citizenhearing.org

I 2013 ble en veldig stor gruppe mennesker samlet for å snakke om utenomjordisk liv på Jorda. Dette var forskere, aktivister, militærpersonell, politikere og personer med høy rang i ulike myndigheter. I fem dager presenterte de informasjon og vitnehistorier. Aldri før har så mange kredible kilder samlet seg for å få ut sannheten til det offentlige. De publiserte 30 timer med informasjon! Den fulle samlingen koster penger, men du kan få et godt innblikk av det som ligger gratis på YouTube. Dette er et stort prosjekt som ble startet i USA fordi Kongressen ikke ville ta i dette temaet. Derfor lagde de sin egen Kongress-høring for å informere pressen om hva de har opplevd. 


SIRIUS: from Dr. Steven Greer (YouTube)


Videoer


YouTube Kanaler


Norske dokumentarer

Kornsirkler (YouTube)


Hessdalsfenomenet (YouTube)

Romvesen

Utenomjordisk liv besøker Jorda

Vennligst hold et åpent sinn og lek med tanken så får du bevis.

Du blir nok overrasket av hvor mye informasjon som beskriver dette. Det er faktisk så mye bevis at det blir ganske sært å konkludere med at hele teorien er oppspinn. Du velger selv hva du tror. Alt vi ber om er at du ikke ignorerer sannheten bare fordi du er redd for hva andre mennesker tenker om deg. Vi lever i en verden full av løgner. Heldigvis er tiden inne for å bringe sannheten ut i lyset. Ved hjelp av internett kan vi sammen ta kontroll over planeten og lage et paradis for alle. 

Alle som aksepterer dette må gjennom en prosess. Det er vanskelig og følelsesmessig vondt å miste så mye tillit til verden. Du kommer til å føle deg annerledes i dagens samfunn, men du er ikke alene. Vit at det er verdt det. Når du finner sannheten forstår du din plass i universet i mye større grad.

Lykke til. Og gratulerer! Du har nå funnet et sted som kan hjelpe deg på veien og som kan knytte deg til andre likesinnede mennesker. Velkommen. Vær tålmodig fordi denne nettsiden er fortsatt helt i startfasen. 

Viktig: VingerOgHjul.no påstår ikke at all vedlagt informasjon er fakta. Noen kilder er troverdige, men alle må se og bedømme selv. Slapp av og pust. Ta det rolig. La det synke inn. Ikke la deg lure av autoriteter. 


👉🏻 Dokumentarer og videoer


👉🏻 Nettsider


👉🏻 Kornsirkler 

Cannabis

Formålet med denne nettsiden er å dele informasjon, IKKE å oppfordre til rusbruk. Med det sagt så blir millioner av mennesker undertrykt og nektet helbredelse på grunn av økonomiske krefter som styrer verden med egoistiske intensjoner. Stadig flere innser og aksepterer sannheten om at vi har blitt lurt trill rundt i over 50 år. Det er uetisk å omgjøre voksne mennesker til kriminelle kun fordi de putter planter i sin egen kropp. Staten er den virkelig kriminelle fordi den ukritisk ødelegger livene til uskyldige mennesker. En slik diskriminering og mishandling av en minoritet i samfunnet er ikke forsvarlig, selv om du kanskje synes det nå og kan argumentere for det. Statens oppførsel strider mot menneskerettighetene og religionsfriheten. Likevel har myndighetene i nesten alle land opprettholdt denne politikken i så lang tid uten at noen står ansvarlig. Vi har blitt systematisk løyet til, men vi trenger ikke lenger å akseptere denne trakasseringen. Vi lever i en ny tid der informasjon kan deles fritt.

Det er interessant at internasjonale myndigheter har manipulert og mishandlet millioner av mennesker år etter år, og at man i Norge blir kriminell av å helbrede seg selv med naturens krefter. Det er svært kritikkverdig at staten kriminaliserer menneskers helbredelse på denne måten når det er lov å skade sin egen kropp. 


Fokuset her skal ligge på de merkverdige egenskapene til disse ulovlige cannabis-plantene. Deres medisinske potensiale har blitt undertrykt og ignorert. Det finnes ikke et medikament som kan erstatte cannabis. I tillegg til å ha en lang liste medisinske egenskaper så er ikke planten giftig for menneskekroppen. Vennligst aksepter sannheten. Det er nok forskning som understøtter disse påstandene. Ja, det finnes bivirkninger ved cannabisrus, som ved all rus, men man kan ikke dø av cannabis og man kan hente ut det medisinske potensialet uten at man får ruseffekt. 

Her kan du lære om hvilke egenskaper cannabis-plantene har for mennesker. 

 


Som alt annet på VingerOgHjul.no, er denne siden under utvikling.

Det lukter håp. Norge avkriminaliserer ulovlig rusbruk.

VG: 13.12.17 – Historisk i Stortinget: Slutt på straff for rusmisbrukere 

Bruk av narkotika skal ikke lenger straffes, men behandles. Flertallet i Stortinget gjør nå en historisk omlegging av norsk narkotikapolitikk, og vil overføre ansvaret fra justis til helse.

– Stortingsflertallet vil slutte å straffe folk som sliter, men i stedet gi dem hjelp og behandling, sier Nicolas Wilkinson,  SVs helsepolitiske talsmann i Stortinget.– Dette er starten på en stor rusreform. Nå starter et stort arbeid med å omstille systemet fra straff til hjelp, sier SV-representanten.– Nå må det bygges opp et stort hjelpeapparat som skal stå parat slik at misbrukerne kan få hjelp med en gang, fra avrusing for de tyngste brukerne og til sosial oppfølging av ungdommer som tas med en liten dose, sier Wilkonson til VG.

– Det er viktig å presisere at vi ikke legaliserer cannabis og annen narkotika, men vi avkriminaliserer, sier Sveinung Stensland (H), nestleder i Stortingets helsekomité.– Endringen vil ta noe tid, men det betyr et endret syn: De som har et rusproblem skal behandles som syke, og ikke som kriminelle med klassiske sanksjoner som bøter og fengsel, sier Stensland til VG. 

– Det er ikke fritt fram for narkotikakriminalitet. Men terskelen for straff flyttes. Dette kan frigjøre ressurser hos politiet, som kan gå hardere etter bakmenn, sier Wilkinson.


TV2: 23.03.18 – Regjeringen vil avkriminalisere narkotika til eget bruk.

Statsminister Erna Solberg (H), helseminister Bent Høie (H) og kulturminister Trine Skei Grande (V) har satt ned et utvalg som skal legge planen for en ny rusreform i Norge, der en viktig del blir å avkriminalisere besittelse av narkotika til eget bruk. 

Statsminister Erna Solberg mener at ruspolitikken i Norge ikke har fungert:

– Vi har i mange år ført en ruspolitikk der vi mente å forebygge ved å straffe hardt ved besittelse og bruk. Da er det bøter. Men så vet vi jo at for de som er inne i et miljø, eller på vei inn, så er det behandling som hjelper, sier Solberg.

– Jeg mener at dette er et stort tidsskille i hele tankegangen rundt rusmisbruk i Norge. Gammel moralisme er byttet ut med respekt for enkeltmennesket, og man innser nå at dette er en sykdom, sier Trine Skei Grande.


NRK: 14.12.17 – Flertall for rusreform på Stortinget

Et flertall på Stortinget signaliserer at narkotikabruk ikke lenger bør straffes, men behandles.

– Stortingsflertallet stiller seg bak Høyres narkotikapolitikk, sier Sveinung Stensland, nestleder i Stortingets helsekomité.


NRK: 28.01.18 – Helseministeren lover nye tider for norsk ruspolitikk. Vil ta farvel med moralismen.

Avkriminalisering, heroinassistert behandling og bedre tilbud til dem som ikke vil bli rusfrie.

– Vi går nå bort fra det som kanskje kan beskrives som en moralistisk tilnærming i den tidligere tenkningen. Vi erkjenner fullt og helt at enkelte ikke er motivert for å bli rusfrie. Denne gruppen vil nå få et langt bedre tilbud enn tidligere, sier helseminister Bent Høie (H) til NTB.


NRK: 14.12.17 – Flertallet på Stortinget varsler en helt ny retning innen narkotikapolitikken, der det ikke skal være kriminelt å bruke narkotika.

Bort med bøter og fengsel – inn med behandling og samtaler

Dersom du bruker narkotika, vil stortingsflertallet at konsekvensen ikke skal være bøter eller fengselsstraff, men behandling eller samtaler.

Narkotikabruk fortsatt skal være ulovlig, men ikke straffes.


TV2: 24.11.17 – Norsk politigruppe vil gjøre hasj og LSD lovlig. (video) «- En feilslått krig mot narkotika»

Flere politimenn organiserer seg nå i et forsøk på å bekjempe den norske narkotikapolitikken.

LEAP heter organisasjonen, som allerede eksisterer i blant annet USA og England. Her i Norge har de rukket å bli flere titalls medlemmer. Dette inkluderer både aktive og pensjonerte politimenn, samt flere akademikere ved Politihøgskolen.

Felles for dem alle er at de ser på narkotikapolitikken som fullstendig feilslått.

Istedenfor å forebygge et problem, bidrar politiet til å kriminalisere og putte mennesker i bås, mener de. På siden av samfunnet, med et rulleblad som skaper hinder allerede fra tidlig alder.

– Vi burde ihvertfall avkriminalisere og legalisere brukerdoser. Regulere salget strengt, slik at brukerne kan få hjelp istedenfor straff. Senere bør vi se på hvordan vi kan regulere omsetningen av rusmidler. Slik politikken er nå er det kun de store bakmennene som vinner. Det er jo de som tjener seg rike på det her. Det er de som tjener på et marked som i praksis er totalt uten regler. Markedet vil være der uansett, mener Dyrdal.


=Norge: 21.03.17 – Snart er det avleggs å straffe rusavhengige 

Nå er det blitt lov å si det som var uhørt for ti år siden: Å straffe rusavhengige er feil. Det sier politikere i både byråd og regjering.

I 2016 skjedde noe nytt, da helseminister Bent Høie kom med et konkret forslag til Høyres programkomité. Han ville at narkotikaavhengige får helsehjelp isteden for bøter og fengsel.

– Plutselig er dette blitt lov å si i posisjonen som statsråd. Det er første gang vi har en sittende helseminister som sier det, påpeker Arild Knutsen i Foreningen for en human narkotikapolitikk. Da han snakket om avkriminalisering for ti år siden, var det få som tok ham på alvor.

FORSKNING

Forskning ruler. Forskning er kjempesmart.

What it shows: A slice of the corpus callosum, a thick band of nerve fibers connecting the two hemispheres of the brain.

Det er ikke så viktig hvem som har rett, det viktigste er hva som er rett. Forskning er en ukritisk tilnærming der du baserer deg på all slags informasjon for å forstå noe. Med forskning er det viktig å ikke la følelsene forvirre og skye for fakta.