Det lukter håp. Norge avkriminaliserer ulovlig rusbruk.

VG: 13.12.17 – Historisk i Stortinget: Slutt på straff for rusmisbrukere 

Bruk av narkotika skal ikke lenger straffes, men behandles. Flertallet i Stortinget gjør nå en historisk omlegging av norsk narkotikapolitikk, og vil overføre ansvaret fra justis til helse.

– Stortingsflertallet vil slutte å straffe folk som sliter, men i stedet gi dem hjelp og behandling, sier Nicolas Wilkinson,  SVs helsepolitiske talsmann i Stortinget.– Dette er starten på en stor rusreform. Nå starter et stort arbeid med å omstille systemet fra straff til hjelp, sier SV-representanten.– Nå må det bygges opp et stort hjelpeapparat som skal stå parat slik at misbrukerne kan få hjelp med en gang, fra avrusing for de tyngste brukerne og til sosial oppfølging av ungdommer som tas med en liten dose, sier Wilkonson til VG.

– Det er viktig å presisere at vi ikke legaliserer cannabis og annen narkotika, men vi avkriminaliserer, sier Sveinung Stensland (H), nestleder i Stortingets helsekomité.– Endringen vil ta noe tid, men det betyr et endret syn: De som har et rusproblem skal behandles som syke, og ikke som kriminelle med klassiske sanksjoner som bøter og fengsel, sier Stensland til VG. 

– Det er ikke fritt fram for narkotikakriminalitet. Men terskelen for straff flyttes. Dette kan frigjøre ressurser hos politiet, som kan gå hardere etter bakmenn, sier Wilkinson.


TV2: 23.03.18 – Regjeringen vil avkriminalisere narkotika til eget bruk.

Statsminister Erna Solberg (H), helseminister Bent Høie (H) og kulturminister Trine Skei Grande (V) har satt ned et utvalg som skal legge planen for en ny rusreform i Norge, der en viktig del blir å avkriminalisere besittelse av narkotika til eget bruk. 

Statsminister Erna Solberg mener at ruspolitikken i Norge ikke har fungert:

– Vi har i mange år ført en ruspolitikk der vi mente å forebygge ved å straffe hardt ved besittelse og bruk. Da er det bøter. Men så vet vi jo at for de som er inne i et miljø, eller på vei inn, så er det behandling som hjelper, sier Solberg.

– Jeg mener at dette er et stort tidsskille i hele tankegangen rundt rusmisbruk i Norge. Gammel moralisme er byttet ut med respekt for enkeltmennesket, og man innser nå at dette er en sykdom, sier Trine Skei Grande.


NRK: 14.12.17 – Flertall for rusreform på Stortinget

Et flertall på Stortinget signaliserer at narkotikabruk ikke lenger bør straffes, men behandles.

– Stortingsflertallet stiller seg bak Høyres narkotikapolitikk, sier Sveinung Stensland, nestleder i Stortingets helsekomité.


NRK: 28.01.18 – Helseministeren lover nye tider for norsk ruspolitikk. Vil ta farvel med moralismen.

Avkriminalisering, heroinassistert behandling og bedre tilbud til dem som ikke vil bli rusfrie.

– Vi går nå bort fra det som kanskje kan beskrives som en moralistisk tilnærming i den tidligere tenkningen. Vi erkjenner fullt og helt at enkelte ikke er motivert for å bli rusfrie. Denne gruppen vil nå få et langt bedre tilbud enn tidligere, sier helseminister Bent Høie (H) til NTB.


NRK: 14.12.17 – Flertallet på Stortinget varsler en helt ny retning innen narkotikapolitikken, der det ikke skal være kriminelt å bruke narkotika.

Bort med bøter og fengsel – inn med behandling og samtaler

Dersom du bruker narkotika, vil stortingsflertallet at konsekvensen ikke skal være bøter eller fengselsstraff, men behandling eller samtaler.

Narkotikabruk fortsatt skal være ulovlig, men ikke straffes.


TV2: 24.11.17 – Norsk politigruppe vil gjøre hasj og LSD lovlig. (video) «- En feilslått krig mot narkotika»

Flere politimenn organiserer seg nå i et forsøk på å bekjempe den norske narkotikapolitikken.

LEAP heter organisasjonen, som allerede eksisterer i blant annet USA og England. Her i Norge har de rukket å bli flere titalls medlemmer. Dette inkluderer både aktive og pensjonerte politimenn, samt flere akademikere ved Politihøgskolen.

Felles for dem alle er at de ser på narkotikapolitikken som fullstendig feilslått.

Istedenfor å forebygge et problem, bidrar politiet til å kriminalisere og putte mennesker i bås, mener de. På siden av samfunnet, med et rulleblad som skaper hinder allerede fra tidlig alder.

– Vi burde ihvertfall avkriminalisere og legalisere brukerdoser. Regulere salget strengt, slik at brukerne kan få hjelp istedenfor straff. Senere bør vi se på hvordan vi kan regulere omsetningen av rusmidler. Slik politikken er nå er det kun de store bakmennene som vinner. Det er jo de som tjener seg rike på det her. Det er de som tjener på et marked som i praksis er totalt uten regler. Markedet vil være der uansett, mener Dyrdal.


=Norge: 21.03.17 – Snart er det avleggs å straffe rusavhengige 

Nå er det blitt lov å si det som var uhørt for ti år siden: Å straffe rusavhengige er feil. Det sier politikere i både byråd og regjering.

I 2016 skjedde noe nytt, da helseminister Bent Høie kom med et konkret forslag til Høyres programkomité. Han ville at narkotikaavhengige får helsehjelp isteden for bøter og fengsel.

– Plutselig er dette blitt lov å si i posisjonen som statsråd. Det er første gang vi har en sittende helseminister som sier det, påpeker Arild Knutsen i Foreningen for en human narkotikapolitikk. Da han snakket om avkriminalisering for ti år siden, var det få som tok ham på alvor.