HELSE

Kroppen burde verdsettes og ivaretas hver dag. Det gir god helse. Her kommer det informasjon om hvordan holde seg frisk, rask, sterk og sunn. 


We die from the sickness if we don’t seek the health. 


omhelse.no

Denne nettsiden består av artikler om helse. All informasjon er basert på pensumlitteratur fra sykepleierutdannelsen i Norge. Artiklene er skrevet med det formål å ha et enklere språk, og dermed være lettere å forstå og huske, enn pensumlitteraturen.

helsedirektoratet.no – folkehelse

Helsedirektoratet jobber for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helsetjenester.

regjeringen.no – folkehelse

Her finner du informasjon om lover og regler som dekker folkehelseområdet. Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 

fhi.no

Folkehelseinstituttet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

aldringoghelse.no

Aldring og helse skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging om alderspsykiatri, demens, funksjonshemning og aldring og utviklingshemning og aldring.